STILL WATERS RUN DEEP

Kunstnere

17. Ib Agger DK 1928
Tilskuere 1987-2014
40 * 40 * 150 cm
Aluminium
Oluf Bagers Gård, Nørregade 29

Courtesy of the Artist
Ib Aggers blanke aluminiumsværker står i hård kontrast til Oluf Bagers gårdmiljø. Som i en japansk stenhave er de placeret som to monolitter, abstrakte og rene i deres materialebevidste fremtoning. Agger er optaget af foldninger, spejlinger og eksperimenter med metallet. I hans værker er det immaterielle; tomrummet og reflektionen med i værkets hele. Kunstnerens skulpturelle arbejde lægger sig i forlængelse af hans arbejde med abstrakt grafik i grå og hvide toner, hans såkaldte monolitografier. Skulpturernes modernitet sætter det historiske bygningsmiljø stilistisk i relief. Her lå i 1500-tallet en af Oluf Bagers mange gårde. Købmanden var en af landets store rigmænd og tjente bl.a. på Den Nordiske Syvårskrig i 1563, hvor Bager var handelsmand for Kongens hær. Området rummer stadig en del af disse bevarede gårde, der står som vidnesbyrd over en svunden storhedstid. Aggers uhøjtidelige volumener forholder sig næsten legende til omgivelserne, som tilskuere til det hele. Agger har været en central figur på Fyns kunstscene igennem en lang årrække og repræsenterer som sådan selv en del af byens (kunst)historie.