STILL WATERS RUN DEEP

Kunstnere

14. FOS (DK) 1971
Tzatziki 2013
Neonrør, jernramme
1* 4.25 * 20 cm
Torvegade 1 v. Overgade

Courtesy the Artist & Athens Biennale Agora
Det materielle, tingene og det sociale, menneskene, hænger sammen i FOS´ værker. Formen af det reelle, den måde vi rent fysisk konstruerer vores verdener på i vores dagligdag, er så underforstået, at dens konstruktion ind i mellem helt forsvinder fra vores bevidsthed. Men hos FOS er det disse former og design, der bliver trukket frem, som billeder på tankegange og sociale strukturer - for så derefter at forvrænges og kompliceres. Dermed udfordres automatlæsningen af tingene, byerne og virkeligheden.
’Your Success is Your Amnesia’, som der står på hans værk, kan ses som en kommentarer til blindheden for alle de lag og forbindelser, der ligger i vores omgivelser og forståelse af verden. Hukommelses-tabet bliver en overlevelsesstrategi eller måske blot en måde at navigere i de dimensioner, der omgiver én.
I Odense er Tzatziki opsat et af de steder, der har været mest markant præget af de forskellige epokers omdefineringer af byen. Her findes spor ikke bare af 1500-tallets købmandsvælde, middelalderens miljøer og industrialiseringens trafikårer, men nu også af fremtidens byformationer.
Værket har tidligere været vist på Athens Biennale Agora.