STILL WATERS RUN DEEP

Kunstnere

13. Søren Cip Nielsen DK 1956
Pagode "Episode 3" 2008
Eg
3,3 * 2,6 * 2 m
Overstræde

Courtesy of the Artist
En pagode er et asiatisk, buddhistisk tempel, et lille tårn hvor man har adgang til det åndelige. I Søren Cip Nielsens værk er pagoden en rå massiv egetræskonstruktion. Det giver skulpturen et præ-historisk, primitivt udtryk, som var den et emblem for en svunden mytologisk verden - fjernt fra Odenses samtid.
Skulpturen er placeret på et stræde så man kan gå igennem den og får derved karakter af portal, en port ind til en anden dimension. Værket står midt i det mest historisk fortættede område af Odense, karakteriseret ved en gennemført restaurering og iscenesættelse af miljøer fra eventyrbyens fortid. Her bliver den endnu en del af en række oplevelser hvis karakter ligger et sted mellem virkelig og uvirkelig, fiktiv og foruroligende.
De tunge trækonstruktioner er gennemgående i kunstnerens produktion, hvor det besjælede træ, det animerede, og den levende form går igen.
Episoden her er en del af en serie, der som en fortælling tager fat i forskellige ursymboler og tegn.